bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ=bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ=bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ= Cung cấp ghế hội trường cho Bộ công an - Nội Thất Hội Trường

Hotline: 0944.655.645 - Hà Nội: (04) 3540 1579 - TP.HCM: (08) 73 080 181

Cung cấp ghế hội trường cho Bộ công an

 Dự án cung cấp ghế hội trường cho Bộ Công An


 
Thời gian hoàn thiện: 10/2012.


.......................................................

- Ghế hội trường
-
Bàn hội trường
-
Bục tượng Bác
-
Bục phát biểu
 

Ý kiến cho bài viết

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách vãng lai

Đánh giá: