bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ=bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ=bm9pdGhhdGhvaXRydW9uZy5uZXQ= Hội trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Nội Thất Hội Trường

Hotline: 0944.655.645 - Hà Nội: (04) 3540 1579 - TP.HCM: (08) 73 080 181

Hội trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Dự án: Hội trường đa năng - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 
Bao gồm Hội trường, Phòng khánh tiết, Phòng hội thảo, Phòng ăn

Bản phối cảnh - Mô hình thiết kế 3D

Tổng giá trị dự án: 3.1 tỷ đồng
Ảnh chụp sau khi hoàn thành dự án

 
Đơn vị tài trợ chính cho dự án: Ngân hàng Liên Việt

Thời gian hoàn thiện: 11/2009.

.....................................................


Ý kiến cho bài viết

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách vãng lai

Đánh giá: